Pribatutasun politika 

Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzko abenduaren 5ko 3/2018 Lege Organikoaren (aurrerantzean, DBLO) eta http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32016R0679">pertsona fisikoak datu pertsonalen tratamenduari dagokionez babesteari buruzko 2016ko apirilaren 27ko Europako Parlamentuaren eta 27en Kontseiluaren 2016/679 Erregelamenduaren (EB) arabera (aurrerantzean, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32016R0679">DBEO). Jakinarazten dizugu web-orriaren bidez ematen dituzun datu pertsonalak, eskaera izapidetzeko eta/edo kudeatzeko eta adierazitako zerbitzuak emateko behar direnak, web-orriaren titularraren ardurapeko fitxategi automatizatu batean sartuko direla. Datu horiek OPTIMIZA MIKROMARKETING-en (aurrerantzean, OPTIMIZA edo Gu) zerbitzuen gaineko publizitate- eta merkataritza-bidalketak egiteko ere erabili ahal izango dira. OPTIMIZA fitxategien arduraduna da eta konpromisoa hartzen du ez erabiltzeko datu-bilketaren helburuaz bestelakoetarako, eta hirugarrenei legez kanpo ez lagatzeko. Halaber, datuak isilpean tratatzeko konpromisoa hartzen du eta beharrezkoak diren neurri tekniko, antolamenduzko eta segurtasunezkoak aplikatzekoa, baimenik gabe haiek tratatzea edo haietan sartzea ekiditeko, datuak babesteari buruzko indarreko araudiak ezarritakoaren arabera.
Erabiltzaileak, edozein komunikazio bidalita, esanbidezko adostasuna ematen dio OPTIMIZAri bere datuak jaso ditzan, eta badaki datu horiek OPTIMIZAren jabetzako fitxategietan gordeko direla. Datuen titularrek eskubidea dute datuetan sartzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, aurkaratzeko, eramangarritasunerako eta tratamendua mugatzeko, DBLOn eta DBEOn horiei buruz xedatutakoaren arabera. Eskubide horiek egikaritzeko, datuen titularrek idatzizko eskaera bat bidal dezakete, NANaren fotokopia bat atxikita, postaz, OPTIMIZAren helbidera: NBF ERAIKINA, ARRANOMENDIA, 5, OFICINA 1.15 - 20240 ORDIZIA (GIPUZKOA). Bide elektronikoz ere bidal dezake,  optimiza@optimizamikromarketing.eus helbide elektronikora idatziz, zalantza, gaia, iradokizuna, iritzia edo dena delakoa adieraziz. 
Dena dela, erabiltzaileak izango dira emandako datuen erantzule, bai egiazkotasunari bai haien legezkotasunari dagokienez. Halaber, OPTIMIZAak eskubidea izango du datu faltsuak, akastunak, legez kanpokoak edo okerrak eman dituzten erabiltzaileak baztertzeko.
Web-orri honen Pribatutasun-politikak aldaketak izan ditzake, DBLOra egokitzeko (aldatuko balitz) eta Datuak Babesteko Espainiako Agentziak (DBEA) emandako jarraibideak eta http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32016R0679">DBEOrenak direla medio.

Zeintzuk dira zure eskubideak zure datuak lagatzen dizkiguzunean?

Eskubideak

Eskubide horiek gauzatzeko, Datuen titularrak, euren idatzizko eskaera, NAN fotokopiarekin batera, zuzendu dezakete hurrengo helbidera: NBF ERAIKINA, ARRANOMENDIA, 5, OFICINA 1.15 - 20240 ORDIZIA (GIPUZKOA). Bide elektronikoz ere bidal dezake,  optimiza@optimizamikromarketing.eus helbide elektronikora idatziz, zalantza, gaia, iradokizuna, iritzia edo dena delakoa adieraziz. 
Beti ere, erabiltzaileek erantzungo dute lagatu dituzten bere datuen egiatasunaz eta zilegitasunaz. Era berean, datu ez zehatzak, okerrak zilegitasunik gabekoak edo faltsuak emanez gero, OPTIMIZak baztertu ahalko ditu.

Esanbidezko adostasuna

DBLOren 5. artikuluan (Datu-bilketaz informatzeko eskubidea) eta 6. artikuluan (Eragindakoaren onespena) eta http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32016R0679">DBEOren 6. artikuluan xedatutakoaren arabera, esku hartzen dutenek baimena ematen dute, aurrez horren berri emanda, haien datuak OPTIMIZAren Ā«BEZEROKĀ» izeneko fitxategian sartzeko (helbidea: NBF ERAIKINA, ARRANOMENDIA, 5, OFICINA 1.15 - 20240 ORDIZIA (GIPUZKOA). Bide elektronikoz ere jar daitezke harremanetan, helbide elektroniko honetara idatziz: optimiza@optimizamikromarketing.eus .
Halaber, baimena ematen dute OPTIMIZAren web-orrian edozein zerbitzuri buruz egin edo egingo diren kontsulta, eskaera edo kontratuen bitartez bildutako datu guztiek tratamendu automatizatua izan dezaten, betiere kontratatutako kudeaketa egiteko eta horren ondoriozko loturei eusteko, bat etorriz aurretik aipatutako DBLOren 5. eta 6. artikuluekin eta http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32016R0679">DBEOren 6. artikuluarekin eta DBEOren 6. artikuluarekin (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32016R0679).

Datu pertsonalak aldatzea

Emandako datu pertsonaletan aldaketarik gertatzen bada, horien titularrak fitxategiaren arduradunari horren berri emango dio. Jakinarazpena bide telematikoz egin dezake: optimiza@optimizamikromarketing.eus, edo posta bidez: NBF ERAIKINA, ARRANOMENDIA, 5, OFICINA 1.15 - 20240 ORDIZIA (GIPUZKOA).

Datuen eramangarritasuna

Eramangarritasun-eskubidea aplika daitekeenean eta http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32016R0679">DBEOren 20. artikuluan xedatutakoaren arabera (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32016R0679), interesdunak OPTIMIZAri eman dizkion datu pertsonalak jasotzeko eskubidea izango du (formatu egituratu, erabilera arrunt eta irakurketa mekanikokoan), eta beste tratamendu-arduradun bati transmititzekoa. Horretarako, harremanetan jarri beharko da helbide honetara joz: NBF ERAIKINA, ARRANOMENDIA, 5, OFICINA 1.15 - 20240 ORDIZIA (GIPUZKOA). Bide elektronikoz ere jar daitezke harremanetan, helbide elektroniko honetara idatziz: optimiza@optimizamikromarketing.eus .